De werkwijze en visie van DOGS & PEOPLE

De werkwijze en visie van DOGS & PEOPLE De werkwijze en visie van DOGS & PEOPLE De werkwijze en visie van DOGS & PEOPLE

Bij DOGS & PEOPLE wordt hondengedrag nooit onderdrukt, maar gerespecteerd waardoor mens en hond leren samenwerken. Honden zijn bijzonder vriendelijke en conflictvermijdende dieren. Zij hebben er geen belang bij om agressie of onaangepast gedrag te vertonen. Honden die dit wel doen, geven hiermee aan dat ze een probleem hebben dat zij niet op een andere manier kunnen oplossen. Wij zullen honden hier nooit voor straffen of onder druk zetten, maar juist helpen door de oorzaak van hun probleem op te sporen en weg te nemen. Dit is zelden de snelste methode, wel de meest duurzame en respectvolle voor zowel mens als hond.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij geven honden altijd eerst de gelegenheid om zichzelf te zijn en ons te laten zien hoe ze hun omgeving ervaren. Daarna gaan we in een ontspannen sfeer onderzoeken wat de drijfveren van de hond zijn en wat de verwachtingen van de eigenaar zijn. We starten altijd met het scheppen van de juiste voorwaarden om nieuwe dingen te kunnen leren voor zowel mens als hond. Dit gaat vaak heel gemakkelijk, maar soms heeft het veel tijd nodig, met name als een hond last heeft van chronische stress.

Vervolgens kunnen we verder met diverse technieken die altijd gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten in hondengedrag en hondenwelzijn. Stress wordt altijd voorkomen. Bij DOGS & PEOPLE ziet u nooit wilde spelletjes, geblaf, geschreeuw of drukte. Wij werken op basis van kalmerende signalen en het natuurlijke gedrag van honden.

Wij begeleiden honden met zachte stem en zachte hand. De hond draagt een tuigje om druk op nek en keel te voorkomen. Om te belonen gebruiken we een zachte stem, een aanraking of beloningsvoertjes. De hond geeft aan hoe snel hij kan leren en hoe snel hij de veranderingen aankan.

Wat mag u niet van DOGS & PEOPLE verwachten?
Harde opvoedingsmethodes passen niet bij honden en niet bij onze aanpak. Door een harde aanpak raken honden gestresst waardoor ze overdreven zullen reageren op normale situaties.
Wij gebruiken geen straffen, geen harde stem, geen rukken aan de riem, geen hoofdhalsters, slipkettingen, anti-trektuigen, elektrische halsbanden of andere dwangmiddelen.
Wij zullen gedragsuitingen die voortkomen uit stress en/of ongenoegen nooit onderdrukken, maar de oorzaak ervan weghalen. Honden worden nooit gedwongen om tegen hun natuurlijke gedrag in te gaan of dingen te doen waar ze bang van worden of stress van krijgen. Verwacht geen gedrilde hond die nooit een foutje zal maken. Verwacht ook geen standaard gehoorzaamheidscursus met uitsluitend oefeningen als zit, af en blijf. DOGS & PEOPLE sluit met oefeningen aan bij de belevingswereld van de hond en praktisch nut voor de cursist.
Ook de cursist wordt nooit gedwongen om dingen te doen die hem/haar tegen de borst stuiten, maar krijgt de tijd om aan de nieuwe aanpak te wennen.

Het resultaat
De hond leert zijn natuurlijke gedrag te vertonen en leert dat hij mag communiceren met kalmerende signalen. De cursist leert de hond begrijpen, ondersteunen en op de juiste manier reageren. Hierdoor ontstaat volledig vertrouwen tussen mens en hond. De begeleider leert de hond beschermen tegen stressfactoren waardoor de hond ontspannen en prettig zal reageren. Ook geven wij inzicht in het unieke karakter van de eigen hond en hoe hierop het beste ingespeeld kan worden. Een ontspannen hond die zichzelf mag zijn is een kameraad die op zijn eigen wijze problemen oplost en zijn plaats in het gezin inneemt. Bij DOGS & PEOPLE worden dogma's overboord gegooid en leren mensen hun hond echt begrijpen.